top of page

Historie klubu

 

 

 

Předchůdce ACT, Arnis & Balaraw Fighting Club existuje od konce 20. století. Zde je několik zásadních okamžiků naší historie, které měly a mají vliv na to, co a jak učíme. Zároveň pomohou porozumět tomu, jak spolu souvisí určité části naší výuky jako např. filipínská bojová umění, moderní reálná sebeobrana a zacházení s moderními, ale i tradičními zbraněmi. 

2001

 
Dan Zorvan oficiálně přivezl Combat Serrada Escrimu do Čech, kam spolu se SiFu Guro Klausem Filbrandtem pravidelně dojížděli za semináři a soukromou výukou, jejíž náplní byl program Cabales Serrada Escrimy v Čechách vyučovanou pod stejným názvem jaký nesla první česká škola tradičního filipínského bojového umění – COMBAT SERRADA ESCRIMA. Učitelé D.Zorvan a K.Filbrandt byli součástí evropské organizace EMAO a jejich domovská škola sídlila v Německu. Martin Hradecký již v této době mnoho let působil jako osobní ochránce a specializovaný instruktor bezpečnostní a výcvikové firmy SKATACH. V roce 2001 také získává osvědčení Cvičitel sebeobrany akreditovaný MŠMT.

2001.JPG
2002.jpg

2002

 
Dan Zorvan pravidelně každý měsíc dojížděl do ČR, kde soukromě vyučoval Martina a Mária a seznamoval je s kompletním systémem Serrada Escrima (Larga mano, Espada y daga, Dequerdas). Oba intenzivně také připravoval na instruktorskou zkoušku, kterou později Martin i Mario úspěšně složili. Martin H. dále absolvoval pod vedením Izraelských instruktorů ze společnosti I.S.S.P. (Israeli Special Security Project), úvodní několikadenní kurz izraelského systému boje zblízka KRAV MAGA a basic Israeli selective shooting course –  základní kurz Izraelské bojové střelby.

2003

 
V roce 2003 byla oficiálně založena první česká škola tradičního filipínského bojového umění, Combat Serrada Escrima. Školu vedl Guro Dan Zorvan a pověření instruktoři Martin Hradecký a Mario Tachecí. Náplní výuky bylo zacházení ze střední holí, krátkou tyčí a nožem. Začínali jsme konceptem boje na delší vzdálenost nazývaný Larga Mano, při kterém se používají cca metr dlouhé rattanové hole. Další část výuky – Espada y Daga je boj s mečem a dýkou. Toto pojetí boje je vedeno na střední vzdálenost a využívá se ke cvičení krátká rattanová tyč, nůž, mačeta nebo kombinace těchto zbraní. 

2003.tif
2004.jpg

2004

 
Naplno se rozjíždí oddíl Combat Serrada Escrima. Tréninky probíhají jednou týdně a to na adrese – Ústavní 400, Praha 8 (školní tělocvična). Ke konceptu Larga Mano a Espada y Daga se ještě přidává boj na co nejkratší vzdálenost nazývaný Dequerdas – spoutat, svázat. Vyučuje se také kompletní program Sinawali – techniky, kdy jsou používány dvě tyče. Poslední je vyučována obrana proti ozbrojenému útočníkovi nazývaná Cadeno de Mano. Martin H. dále absolvoval speciální střelecko-taktický výcvik (Firearms & Tactics Training) pod vedením amerických instruktorů z Tactical Defense Institutu a úvodní kurz útočná puška vedený izraelskými instruktory z I.S.S.P.

2005

 
LAKAS KATORSE v Čechách. V roce 2005 jsme se seznámili a začali soukromě trénovat s Darrellem Casiňem, který z Filipín přivezl rodinný styl svého strýce (Ricardo C. Casiňo) Lakas Katorse. V rámci stylu Lakas Katorse (Silná 14) jsme se zaměřili na techniky s krátkou tyčí a nožem. Kromě technik tohoto originálního stylu jsme společně s Darrellem trénovali i tzv. Adaptive Combat Training - moderní způsob sebeobrany. Seznámili jsme se mimo jiné i z konceptem Shredder. Martin H. úspěšně absolvoval rekvalifikační kurz Instruktor bojových sportů akreditovaný MŠMT.

2005.tif
2006.jpg

2006

 
Motivem k úpravám výuky r. 2006 byl odjezd Guro Dana Zorvana do Austrálie. Snaha o maximální možné „zpraktičnění“ tréninků při zachování námi nezdeformovaného stylu tradičních technik vedlo k úpravě konceptu výuky na části "tradiční" a "praktické". Více jsme se zaměřili i na výcvik boje zblízka a sebeobrany. Součástí tréninků se stávají i jednoduché mikro-scénáře a modelové situace. Dále Martin obdržel osvědčení Instruktor výcviku s teleskopickým obuškem ESP a to jak pro civilisty, tak i pro ozbrojené složky.

2007

 
Na začátku roku 2007 odjeli Martin Hradecký a Mario Tachecí na měsíční pobyt na Filipíny, kde jsme s Ricardem C. Casiňem trénovali rodinný styl LAKAS KATORSE, jenž společně se svými bratry vyvinul. Zaměřili jsme se na trénink boje s tyčí, nožem, mačetou a dvěma tyčemi. Na závěr našeho pobytu jsme úspěšně absolvovali i zkoušky. Od září 2007 přestává fungovat česká škola tradičního filipínského bojového umění Combat Serrada Escrima a je zahájen provoz soukromého klubu ARNIS & BALARAW FIGHTING CLUB - SERRADA.cz. Volně přeloženo jako klub boje s tyčí a nožem. Tréninky v klubu jsou rozšířeny o výuku A.C.T. (Adaptive Combat Training) a některých částí Lakas Katorse - Ricardo Casiňo udělil Martinovi a Mariovi oficiální povolení vyučovat Lakas Katorse v ČR.

2007.jpg
2008.JPG

2008

 
V roce 2008 Martin a Mario absolvovali intenzivní týdenní kurz - seznámí se základy bojového stylu Silat Suffian Bela Diri pod vedením malajského mistra Maula Mornieho (Brunej-Borneo). Náplní tohoto intenzivního soukromého kurzu byly – boj s mačetou, použití nože v boji, kerambit, boj zblízka, použití sarongu a obrana proti chladným zbraním. M. Hradecký v tomto roce navštěvuje Indonésii a Malajsii, kde mimo jiné poznává i tradiční indonéský styl Tapak Suci. Dále rozšiřuje svou sbírku originálních chladných zbraní a užívá si pobyt na ostrově Borneo. Martin se také stává oficiálním certifikovaným střeleckým instruktorem v americkém systému COMBAT FOCUS SHOOTING vydaným jeho zakladatelem Robem Pincusem.

2009

 
Absolvování dalších specializovaných kurzů a seminářů zaměřených na oblast osobní ochrany, boje zblízka a střelecko-taktickou přípravu. Systém D.A.R.T.(Defence And Restraint Tactics), styl  boje zblízka vyučovaný v asociaci osobních strážců IBA, Force on Force (boj a obrana proti chladným a palným zbraním) kurz vedený americkým instruktorem Gabrielem Suarezem, Executive Protection Course pod vedením amerického instruktora Roba Pincuse a několik dalších kurzů  zaměřených na osobní ochranu pod hlavičkou International Bodyguard Association vedených generálním ředitelem IBA Jamesem Shorttem. Dále kurz zaměřený na preventivní pyrotechnickou prohlídku pořádaný společností SPA Secure Profesional Academy Germany a koncept ochrany klíčových osob proti únosům zastřešený IBS. V rámci nácviku modelových  situací v klubu ABFC využívání nejen ochranného obleku Redman, ale i Highgear. 

2009.JPG
2010.JPG

2010

 
Martin H. se osobně setkává se zakladatelem systému LATOSA ESCRIMA panem René Latosou a absolvuje jeho první oficiální seminář v ČR. Latosa Escrima byl vůbec první styl filipínského bojového umění, který se zde (v ČSFR) cvičil. Martin Latosa Edcrimu  trénoval v letech 1990, 1991 a 1992, tehdy spolu se stylem Wing Tsun. Součástí tréninků v klubu ABFC jsou i teoretické přednášky, nyní i více specificky zaměřené například na právní minimum, historii klubu, filipínská bojová umění, boj s nožem, bojovou psychologii… Martin také absolvoval Tactical carbine course pořádaný společností Spartan Tacticals pod osobním vedením amerického instruktora Jima Smithe. M. Hradecký dále v tomto roce navštěvuje Thajsko a zajímá se o krabi-krabong a muay thay.

2011

 
Absolvovaná výuka osobně u  amerického instruktora Jima Wagnera – REALITY BASED PERSONAL PROTECTION. Martin H. se stává oficiálně certifikovaný Tactical Knife Instructor a spolu s Mariem se také stávají instruktory programu Family Survival. Dále spolu absolvují specializovaný seminář KAPAP COMBATIVES vedený osobně izraelským instruktorem Avi Nardiou. Instruktoři Arnis a Balaraw fighting klubu se opětovně proškolují v poskytování první pomoci – kurzy Červeného kříže a Czech association of Combat medics. Martin i Mario absolvovali i základní seminář reálné sebeobrany Personal Defense Readiness (PDR) & S.P.E.A.R. systému pod vedením oficiálně certifikovaného instruktora americké společnosti Blauer Tactical Systems. Martin H. také absolvoval další dva kurzy pořádané Spartan Tacticals – Close Quarter Battle/CQB Course a VIP Protection – High risk vehicle operations course vedeném Jimem Smithem. Martin se zúčastnil i prvního oficiálního semináře japonského tradičního bojového stylu Shuriken jutsu a Fundo kusari jutsu vedené Soke Yasuyukim Otsukou v ČR.

2011.JPG
2012.JPG

2012

 
V tomto roce se Martin poprvé osobně setkal se zakladatelem systému URBAN COMBATIVES britským instruktorem Lee Morrissonem - absolvoval jeho seminář zaměřený na boj s nožem a obranu proti noži a na techniky britských Commandos.  Dále se vzdělával i v umění historického bojového šermu (výuka od roku 1999) u Milana Štěpána LARSE a absolvoval i soukromou výuku pro instruktory vedenou velmistrem René Latosou (Latosa Escrima). Martin měl možnost absolvovat také specializovaný střelecko-taktický výcvik v rámci systému KAPAP COMBATIVES vedený osobně izraelským expertem Avi Nardiou. Zúčastnil se i dalšího oficiálního semináře a soukromé výuky japonského tradičního bojového stylu Shuriken jutsu a Fundo kusari jutsu vedené mistrem školy Meifu Shinkage Ryu Soke Yasuyukim Otsukou. 

2013

 
Martin a Mario vyrazili znovu trénovat na Filipíny a poznali rodinu Rodela Dagooca (zakladatel DAGOOC ARNIS SYSTEM a mistr Classical Arnis i Modern Arnis). Jejich výcvik byl zaměřen na oblast boje zblízka, bojové použití jedné či dvou tyčí, boje s nožem, použití mačety, bolo nebo ginuntingu a boj s dulo-dulo. Velmistr Rodel Dagooc jim udělil povolení vyučovat některé základní a pokročilé techniky jeho stylu. Znovu se viděli s Jimem Wagnerem na specializovaných kurzech Reality Based Personal Protection v Německu - Protection others, Tactical pen a Urban survival. Zacvičili si i na seminářích Urban Combatives s Lee Morrisonem (jak v ČR, tak ve Velké Británii) absolvovali dokonce i přípravný kurz pro budoucí instruktory.  Kromě soukromé výuky a tréninků sebeobrany či historického a bojového šermu ještě oba absolvovali rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT člen/instruktor první pomoci. V roce 2013 se také přestěhovali do nového vlastního soukromého prostoru, který jim umožňuje pořádat nejen více veřejných tréninků, ale i privátní výuku či specializované semináře. Nachází se na adrese: Ortenovo náměstí 542/16, Praha 7

2013.JPG
2014.jpg

2014

V tomto roce jsme přivítali v našem výcvikovém středisku ABFC dva zajímavé zahraniční hosty. Britský instruktor a zakladatel Urban Combatives Lee Morrison zde vedl specializovaný seminář určený pro příslušníky ozbrojených složek a dále přicestoval americký instruktor Jim Wagner, pod jehož vedením jsme absolvovali 4 specifické kurzy – Tactical pistol, Bodyguard defense, Crime survival a Scenario training. Absolvovali jsme také Bushcraft & Survival skills course vedený britskými instruktory ze společnosti  Dryad Bushcraft. Neopomněli jsme se věnovat i tradičním stylům. Probíhala pravidelná soukromá výuka v evropském historickém bojovém šermu pod vedením Milana Štěpána LARSE. Excelentní byl také seminář japonského šermu kenjutsu vedený senseiem Nakagawou. Martin dále absolvoval prestižní kurz – Simunition scenario instructor and safety certification course, zaměřený na tvorbu a realizaci scénářů při výcviku a bezpečnostní procedury s využitím značkovací munice FX Simunition. Další novinkou vzešlou z roku 2014 jsou pomocní instruktoři klubu ABFC – Tomáš Platil a Jarda Jung, kteří absolvovali rok a půl dlouhý individuální instruktorský kurz.

2015 

 

Již potřetí navštívil ČR na naše osobní pozvání zakladatel systému RBPP americký instruktor Jim Wagner. Během jeho pětidenní návštěvy jsme stihli absolvovat 4 kurzy – Defense tactics, Ground survival, Terrorism survival a Childrens survival. Zároveň se Martin a Mário stali oficiálně certifikovanými instruktory Level 1 systému Reality Based Personal Protection. Velkým přínosem byla také trenérská výpomoc Petra Macháčka – české legendy thajského boxu a MMA. Petr se v minulosti opakovaně podílel, jako instruktor boje zblízka na námi pořádaném kurzu osobní ochrany. Jeho pojetí boje je opravdu výjimečné. Znovu se Martin H. zaobíral i evropským bojovým šermem a opětovně navštívil náš tréninkový prostor mistr japonského šermu sensei Nakagawa. Mimo ochranné obleky Redman a Highgear jsme začali používat i tzv. Predátora.

2015.JPG
2016.jpg

2016

 

I v roce 2016 se celý instruktorský kádr (Martin, Mario, Tomáš a Jarda) společně dále setkával na instruktorských trénincích. Zde jsme se podrobněji věnovali nejen vyučovaným technikám, metodice, sparingu, tvorbě modelových situací, ale např. i před-konfliktní fázi, taktice a střelecké přípravě. Japonský mistr Kinji Nakagawa opětovně Martina zasvěcoval do tajů japonského šermu kenjutsu. Martin a jeho několik soukromých žáků navázali také bližší spolupráci s Jakubem Zemanem (4.dan Toyama ryu) – přímým žákem senseje Nakagawy. Martin neopomněl ani na výuku historického bojového šermu, kdy se spolu s Larsem věnovali španělské šermířské škole a použití nože Navaja. Pod odborným vedením Jana Jirky si vyzkoušel výrobu/štípání kamenných čepelí a spolu s Vencou Vinduškou soukromě trénoval praktickou střelbu z pistole a útočné pušky. 

2017

 

Znovu jsme se viděli (Martin a Mario) a trénovali pod osobním vedením instruktora Jima Wagnera. Absolvovali jsme v Paříži velmi specifický WEAPONS SURVIVAL COURSE složený z  Handgun Survival a Improvised Weapons. S hrdostí také oznamujeme, že instruktor Tomáš Platil úspěšně absolvoval náročný kurz a je certifikován organizací ZDrSEM jako člen/instruktor  první pomoci. Martin se již tradičně věnoval japonskému šermu kenjutsu a to pod osobním vedením senseje Nakagawy a Jakuba Zemana, s kterým i nadále probíhala navázaná spolupráce. Martin se také podílel jako pomocný instruktor na specializovaném kurzu – Scenario instructor & safety certification course pořádaný v ČR a vedený osobně hlavním instruktorem Williamem Sandmanem. Díky této spolupráci si prodloužil svou stávající oficiální certifikaci v tomto systému. Martin H. dále absolvoval dva zbrojířské kurzy, jeden v rakouském Deutsch-Wagramu v sídle zbrojovky Glock a druhý pořádaný Českou zbrojovkou v Uherském Brodě. 

2017.jpg
2018.JPG

2018

 

Bohužel ne vše co se událo v klubu ABFC v roce 2018, bylo pozitivní. Po 18 letech aktivní spolupráce, přerušil Mario Tachecí činnost v klubu ABFC jako instruktor. Šlo o jeho vlastní rozhodnutí a vedly ho k tomu osobní důvody. Děkujeme za mnoho let působení a fungování v klubu a přejeme mu jen to nejlepší na jeho další cestě životem.

 Samozřejmě že instruktoři v klubu ABFC nezapomněli v tomto roce pracovat také na sobě. Rozšiřovali si obzory v první pomoci, psychologii, taktické přípravě a použití palných zbraní. Martin, Tomáš i Jarda se scházeli na instruktorských trénincích, kde mimo jiné dále rozpracovávali metodiku. Věnovali se jak moderním, tak i tradičním stylům. Například Martin Hradecký na přelomu března a dubna navštívil opět japonské ostrovy, kam přiletěl na osobní pozvání senseie  Nakagawy. Hlavní náplní Martinova pobytu byl trénink Kenjutsu – umění japonského šermu a poznávání japonské kultury. Se senseiem Nakagawou se zná od roku 2013 a od roku 2014 s ním pravidelně trénoval vždy při jeho návštěvách v ČR. Martin  po úspěšném složení zkoušky obdržel v Japonsku přímo od  Nakagawa senseie 3.dan a zároveň povolení vyučovat. Proto v květnu minulého roku vznikla nová tréninková skupina, která působí ve výcvikovém prostoru Arnis & Balaraw Fighting Clubu a zaměřuje se na japonský šerm – kenjutsu a batójutsu.  Jedná se o uzavřenou skupinu, která se v současné době schází a trénuje nepravidelně.

2019

 

Náš původní záměr pro rok 2019 - využívat ještě více tréninkový prostor klubu ABFC se podařilo zrealizovat. Veřejné tréninky klubu ABFC se konají již pravidelně mnoho let každé úterý a čtvrtek. Středa večer je také již standardně vyhrazena oddílu ženské sebeobrany. Jako novinku roku 2019 se nám povedly „rozjet“ pondělní pravidelné posilovací tréninky s Tomášem a dále jsme konečně zrealizovali námi pořádané semináře zaměřené na první pomoc. V pátek se nepravidelně schází skupina cvičící umění japonského meče a probíhají samozřejmě i soukromé lekce a jiné výcvikové činnosti.

Velice přínosné bylo mimo jiné i trénování konceptu Shredder v jeho originální a komplexní podobě. Poprvé jsme se setkali s tímto konceptem v roce 2005. Jedná se o techniku boje na velmi krátkou vzdálenost a prioritně se atakuje hlava útočníka. Zaměřuje se na oči, nos, uši, bradu, vlasy a ústa. Koncept Shredder lze volně do češtiny přeložit jako „skartovačka“. Jde o to použít nepřerušované pohyby na útočníkově tváři, které plynule přecházejí z jedné techniky do druhé a nedávají tak útočníkovi šanci se „nadechnout“ a tudíž ani přejít do dalšího útoku.

2019.JPG
bottom of page