top of page

Kurz první pomoci 1 - KPP1

Pořadatelé: Akademie Aegis + ACT

Obsah kurzu je na spojnici laické první pomoci, vycházející z aktuálních doporučení Evropské resuscitační rady a prvků taktické první pomoci. Základem, se kterým se účastník seznámí, jsou reakce na život ohrožující stavy - masivní krvácení, bezvědomí a bezdeší. Spolu se správným postupem při záchranné situaci se tyto reakce drilují od samého začátku, díky čemuž se účastníkům dostanou pod kůži. V dalších částech kurzu se budou probírat nejčastější zdravotní komplikace, kterých může být zachránce svědkem a jak na ně reagovat. To vše bude zahrnuto v mikroscénářích a modelových situacích. Součástí kurzu je i doporučené vybavení osobní lékárničky.

Kurz povedou Tomáš Platil a Martin Hradecký - oba členové/instruktoři první pomoci akreditovaní MŠMT

Termíny: 

         

bottom of page