top of page

Naši učitelé a inspirátoři

Lidé, o kterých se zde dočtete, jsou výjimeční nejen svými znalostmi a dovednostmi, ale i tím, jak je dokáží předávat dál. Alespoň taková je naše osobní zkušenost s každým z nich, ať již tato trvala několik dní, týdnů, několik let nebo trvá dodnes. Zároveň jsme velice rádi, že se nám každou takovou další zkušeností potvrdila "pravda", že neexistuje nějaké "nejlepší" bojové umění nebo dovednost, která by byla lepší či důležitější než jiná, ale že je to osobnost učitele, dobrého učitele, co z daného umění dělá skutečně hodnotnou věc. Proto si velmi vážíme, že jsme měli možnost učit se od takových osobností a inspirovat se jejich přístupem ke studiu a výuce bojových umění i jejich životními postoji.

DAN%20ZORVAN_edited.jpg

Dan Zorvan & Klaus Filbrandt

Guro Dan Zorvan a Guro Si-Fu Klaus Filbrandt přivezli do Čech tradiční styl Combat Serrada Escrima, založený již nežijícím velmistrem Angel Cabalesem. Z pověření sifu Filbrandta byl zástupcem pro Českou republiku delegován Guro Daniel Zorvan, který žil v Německu a Serrada Escrimu se učil přímo v EMAO akademii (v současné době žije Dan Z. v Australi). Dan pravidelně jezdil do Čech a předával a doplňoval získané vědomosti a dovednosti svým instruktorům. Pravidelné návštěvy Čech vykonával i sifu Filbrandt, při kterých byly pořádány výukové a exhibiční semináře. Během četných seminářů a soukromých lekcí v ČR byli pro pražskou školu vybráni dva studenti (Martin Hradecký a Mario Tachecí) Combat Serrada Escrimy a byli pověřeni, po složení zkoušek instruktora, vedením pražské školy Combat Serrada Escrima Czech republic.

Rodel Dagooc

Filipínský velmistr Rodillo B. Dagooc je držitelem 8. danu v Modern Arnis a zakladatel Dagooc Arnis Systemu. Rodel získal svůj první černý pás (1. dan) Lakan Isa v systému Modern Arnis v roce 1972. Časem se stal Rodel Dagooc velmi uznávaným učitelem Arnisu a v osmdesátých letech minulého století byl Filipínskou vládou oficiálně vyslán šířit a propagovat Arnis do několika zemí světa. V roce 2012 byl Grandmaster Rodel Dagooc uveden do Síně Slávy Filipínských bojových umění. Ačkoliv občas i dnes cestuje za výukou po světě, tak žije a učí na Filipínských ostrovech. Martin H. absolvoval (spolu s Mariem T.) přímo na Filipínách pod osobním vedením velmistra Dagooca specializovanou individuální výuku v Clasical Arnis a Dagooc Arnis Systém. Poté obdržel povolení vyučovat některé základní i pokročilé techniky.

RODEL%20DAGOOC_edited.jpg

Petr Macháček

V České republice je Petr Macháček dnes již legendárním trenérem thajského boxu a MMA. Instruktor Martin Hradecký se zná s Péťou Macháčkem již od roku 1988. Velký zlom pro Martina H. nastal v roce 1992, kdy s Petrem začal intenzivně soukromě trénovat. Mimo zvyšování fyzické kondice, byl jeho trénink zpočátku zaměřen převážně na thajský box. Až teprve po nějaké době se s Petrem dostali k velmi účinnému systému sebeobrany a jeho stylu pojetí boje s chladnými zbraněmi. Petr ho od jistého momentu neučil pouze jednotlivé techniky, ale i jakým způsobem je co nejlépe vyučovat. Zaměřil se na metodiku výuky, identifikaci a odstranění chyb cvičenců, správné a vhodné chování instruktora, zajištění bezpečnosti při cvičení, předvedení a doporučení vhodných cviků k protažení či posílení, atp. To, co si od Petra Martin odnesl asi nejvíce, je nejen reálný pohled na boj, na funkčnost technik, ale i určitou otevřenost mysli učitele/instruktora - vstřebávat nové informace, poznatky, techniky, metodiku atp.

Ricardo Casiňo

Punong Guro Ricardo C. Casiňo je rodilý Filipínec a také zakladatel stylu Arnis and Balaraw Lakas Katorse systém. LAKAS KATORSE je výhradně filipínský styl boje založený/sestavený Ricardem "Rene" Casińem a jeho dvěma bratry. V anglickém překladu Lakas Katorse znamená Power Fourteen (Silná Čtrnácka, 14 sil). 14 je počet, který představuje téměř každou sekvenci, techniku, dril v systému Lakas Katorse. Funkčnost a efektivita tréninku Lakas Katorse tkví ve cvičení s partnerem. R. Casiňo věří, že student při tréninku s partnerem získá potřebnou zkušenost s použitím technik v reálné vzdálenosti, a za co nejreálnějších podmínek, již od samého začátku výuky. V roce 2007 navštívil Martin H. Filipíny, kde trénoval Lakas Katorse přímo pod osobním vedením Ricarda Casiňa.

Jim Wagner

Americký instruktor moderní sebeobrany Jim Wagner je zakladatel systému Reality Based Personal Protection – RBPP. Jim je bývalý člen policejní zásahové jednotky SWAT a také ozbrojený doprovodce v letadlech – Federal Air Marshail.

V nabídce jeho systému jsou většinou jednodenní intenzivní kurzy vždy zaměřené na určitou specifickou oblast a skládají se jak z praktické tak i teoretické části. Jim vyučuje kurzy, které nabízejí velmi komplexní pohled na sebeobranu dnešního světa. Nejde ani tak o konkrétní techniky jako spíše o jejich zasazení do reálných podmínek. Martin pod osobním vedením Jima absolvoval 17 různých specifických kurzů a to jak v ČR, tak například i v Německu a Francii. V současné době je Martin oficiálním instruktorem Level 1 v systému REALITY BASED PERSONAL PROTECTION a také certifikovaný TACTICAL KNIFE INSTRUCTOR. Tato certifikace ho opravňuje vyučovat boj s nožem a obranu proti noži, jak civilisty, tak i členy ozbrojených složek.

Milan "Lars" Štěpán

Milan aktivně pracuje v šermu a veřejných produkcích od roku 1980. Svou školu šermu tzv. I. Pražskou šermírnu (později Larsovu školu šermu či školu Manus Regis) provozuje oficiálně od roku 1997. Zaměřuje se na výuku šermu dobovými/historickými zbraněmi (replikami) užívanými v Evropě v průběhu historie. Martin H. byl od roku 1997 individuálním žákem Milana Štěpána a to až donedávné doby. Absolvoval u něj mimo jiné výuku v zacházení s jedno-ručním mečem, tesákem, dýkou, jeden a půl ručním mečem, šavlí, mečem+štítem, rapírem, rapírem+štítkem a rapírem+levoruční dýkou.

Gabriel Suarez

Gabe Suarez je uznávaný americký instruktor bojové střelby, který patří ke generaci amerických instruktorů, kteří ještě naplno čerpali v osmdesátých letech minulého století své „střelecké rozumy“ od „otců zakladatelů“ moderních střeleckých a bojových stylů, jako byl v jeho případě legendární Jeff Cooper ve výcvikovém středisku Old Gunsite. Spolu s tím získal cenné zkušenosti při svém patnáctiletém působení v policejních složkách USA. Za roky své služby absolvoval desítky přestřelek a jeho osobní zkušenosti, které se později promítaly do jeho výcviků, jsou z evropského hlediska nepředstavitelné a obrovské. M. Hradecký absolvoval pod vedením Gabe Suareze několik specializovaných kurzů, velmi přínosná byl kurz Zero to Five Feet Pistol - Force on Force - zaměřený na použití krátké zbraně na kontaktní a velmi krátkou vzdálenost, kombinující v sobě střelecké techniky s prvky sebeobrany.

Maul Mornie

Mistr Maul Mornie je Malajec a pochází z Negara Brunei Darussalam na ostrově Borneo a to co vyučuje je rodinný válečný systém, který mu předával jeho děda a praděda. Toto válečné umění bylo úspěšně po velmi dlouhou dobu využíváno v osobních soubojích, vyzývacích soubojích, v boji proti nepřátelským kmenům a také za druhé světové války při okupaci Bornea. Slova v názvu tohoto exotického bojového umění by se dala přeložit asi takto: Silat – slovo označující boj (bojové umění), Suffian je domácí jméno nebo chceme-li přezdívka pana M.Mornieho a Bela Diri znamená, že se jedná o přípravu na reálný boj (sebeobranu). Nejde tedy o tanec, sport, gymnastiku, zdravotní cvičení ani meditaci v pohybu. Náplň kurzu, který jsme s několika dalšími spolubojovníky absolvovali v roce 2008, byl mimo jiné zaměřen na boj s mačetou, použití nože v boji, boj zblízka, použití sarongu (část oblečení), obranu proti chladným zbraním a boj s karambitem.

Avi Nardia

Avi Nardia je světově uznávaný izraelský expert na boj zblízka a také jeden z hlavních představitelů systému KAPAP COMBATIVES. Sloužil nejen v izraelské armádě, ale také u izraelské policie a pohraniční policie. V IDF/Izraelských obranných sílách působil jako důstojník u elitních jednotek komandos a později dosáhl hodnosti majora u obranného zpravodajství. V rámci působení u pohraniční policie tak Avi několik let sloužil u speciální protiteroristické jednotky YAMAM i zde po nějaké době vykonával pozici instruktora. Svou kariéru ukončil na prestižní izraelské policejní akademii jako instruktor specialista. V současné době má svou soukromou výcvikovou akademii a učí civilisty i členy ozbrojených sborů téměř po celém světě. Martin H. absolvoval pod osobní vedením Avi Nardii několik specializovaných výcviků zaměřených na KAPAP COMBATIVES a bojovou střelbu.

Darrell Casiňo

V roce 2005 jsme se seznámili s Darrellem Casiňo, který do roku 2007 studoval fyzioterapii na Karlově Univerzitě v Praze. Darrell je synovcem velmistra Ricarda Casiňo, u kterého jsme později na Filipínách trénovali systém Lakas Katorse. S Darrellem jsme kromě základů Lakas Katorse, tedy boje s tyčí a nožem, trénovali i moderní reálný systém sebeobrany a boje zblízka - Adaptive Combat Training. Tréninky probíhaly formou intenzivních soukromých lekcí. Než Darrell odcestoval z ČR, tak nám povolil používat název ACT – Adaptive Combat Training.

Rene Latosa

Velmistr René Latosa je zakladatel systému Latosa Escrima Concept. René se věnuje tréninku filipínských bojových umění přibližně 40 let a během této doby i dále vyvíjel svůj vlastní koncept boje. René začal se svým oficiálním tréninkem escrimy ve svých 17 letech, kdy začal cvičit ve Stockton Escrima Academy pod vedením takových osobností jako byl Angel Cabales, Maximo Sariento, Dentoy Revilar a Leo Giron. Nejvíce ho ale na jeho cestě bojovníka ovlivnil jeho otec Juan Latosa. Martin H. absolvoval pod vedením René Latosy několik seminářů a i privátní výuku.

Lee Morrison

Britský instruktor Lee Morrison je zakladatel systému Urban Combatives. Tento systém je založen nejen na praktikování východních a západních bojových umění, ale i na praktických zkušenostech získaných při reálných konfrontacích. Vzniknul po cca 22 letech výzkumu a intenzivního testování a i v současné době se stále vyvíjí. To co ale asi nejvíce ovlivnilo Lee Morrisona je jeho praxe a zkušenosti získané za 12 let při výkonu velmi specifického povolání – vrátný/vyhazovač/ochranka v nočních klubech. Působil v různých částech Anglie a to včetně Londýna, Portsmouthu a Southamptonu. V současné době vede tréninky nejen ve Velké Británii, ale i jinde ve světě. Možnost trénovat s Lee Morrisonem jsme měli na seminářích nejen v ČR, ale i ve velké Británii či Německu. Specializovaný seminář pro členy ozbrojených složek jsme dokonce pořádali i u nás ve výcvikovém prostoru.

Jim Short

Pan James Shortt je v současné době generální ředitel nejstarší a největší mezinárodní asociace osobních strážců na světě - International Bodyguard Association (IBA). V rámci bojových umění je James Shortt držitelem devátého danu Nihon ju jutsu, šestého danu v Karate, třetího danu v Ninpo Taijutsu, třetího danu v Aikido, třetího danu v Judo a je také nositelem Golden Gloves v Savate. Kariéra Jamese Shortta v ozbrojených složkách začala u 10 regimentu parašutistů a dále byl také členem B squadrony 21 pluku SAS jako medik, kde získal hodnost majora. Martin H. absolvoval speciální výcvik v systému D.A.R.T. Obranný systém Defence And Restraint Tactics – D.A.R.T. je oficiálně vyučován od roku 1996 a to v rámci kurzů pořádaných IBA (International Bodyguard Association). Tento výcvik je základně rozdělen na praktickou a teoretickou část a při jeho vzniku vycházel jeho zakladatel James Shortt nejen ze svých praktických zkušeností bojovníka a osobního strážce, ale i instruktora CTT a učitele různých bojových umění.

Kinji Nkagawa

Japonský učitel Nakagawa Kinji pochází z města Kumamoto, které leží na japonském ostrově Kyushu a je představitelem školy japonského šermu nazvané Nakagawa ryu battojutsua držitelem titulu Hanshi, 8. danu ve škole Toyama ryu. Obě tyto školy jsou zaměřené na techniky battojutsu, tedy především na techniky rychlého tasení, ze kterého se student snaží zasáhnout svého oponenta již prvním pohybem. Dále také na techniky kenjutsu – umění japonského šermu.

Způsob praxe je většinou tvořena formou nacvičování kata (sestav), kumitachi (cvičení technik proti tréninkovému partnerovi) a tameshigiri (všechny techniky jsou trénovány i formou přesekávání slaměných cílů či čerstvých bambusových stvolů). Martin H. obdržel v Japonsku přímo od Nakagawa senseie 3.dan a zároveň povolení vyučovat. Dostal také od mistra název své školy – KENKAKU DOJO. Proto již několik let působí v klubu ACT také skupina věnující se umění japonského meče.

bottom of page