top of page

Bojové použití nože a teleskopického obušku

 Této oblasti se věnujeme na pravidelné skupinové výuce v rámci reálné sebeobrany, 

Chladné zbraně se staly důležitou a neoddělitelnou součástí kulturního dědictví téměř všech národů celého světa. Nůž je již od pravěku nepostradatelným pomocníkem člověka. Slouží nejen jako nástroj, ale zároveň i jako účinná a nebezpečná zbraň. Jedním z důvodů zachování nože jako bojového prostředku do dnešní doby je jeho relativně jednoduché používání a snadná dostupnost. Své místo si tento bojový prostředek „vydobyl“ i u většiny elitních a protiteroristických jednotek současnosti.

Teleskopický obušek je velice oblíbený obranný prostředek dnešní doby. Je nejen skladný a dobře "nositelný", ale i velmi účinný. Díky malým rozměrům ve složeném stavu je dobře ukrytelný, ale zároveň rychle použitelný. Rozložený obušek může sloužit nejen jako nekompromisní zbraň, ale i jako univerzální nástroj, zejména s dalším příslušenstvím (zrcátko, záchranářská sada atd.) Bohužel, i když je teleskopický obušek snadno ovladatelný, mohou nastat i situace, kdy amatérské „uhoď, jak umíš“ nevyřeší problém. Proto je vhodné absolvovat alespoň základní minimum v zacházení s ním.

V rámci výuky boje s nožem se zaměřujeme na: držení a nošení nože-jeho varianty, základní bojové postoje, pohyb se zbraní, důležité „cíle“ na lidském těle-anatomie, základní techniky řezů, bodů a seků, úhyby, kryty a jednoduché bojové kombinace, uvědomění si načasování a vzdálenosti v boji, principy obrany proti čepelovitým zbraním, využití taktických prvků v boji s nožem, první pomoc při řezných a bodných poraněních.

Zacházení s teleskopickým obuškem je rozděleno na: různé možnosti nošení a tasení obušku, správné držení teleskopického obušku, vhodný bojový postoj a pohyb se zbraní, základní druhy úderů a krytů, odváděcí a znehybňovací techniky, úhyby a další bojové kombinace, důležité „cíle“ na lidském těle-anatomie, uvědomění si načasování a vzdálenosti v boji, principy obrany proti tyčovitým zbraním, využití taktických prvků v boji s teleskopickým obuškem.

 

bottom of page