top of page
2.png

Reálná sebeobrana a boj zblízka

 Této oblasti se věnujeme na pravidelné skupinové výuce. 

Tato část výuky obsahuje jak techniky boje beze zbraně, tak i se zbraněmi a to dle zásad tzv. reality based self defence, neboli sebeobrany založené na reálných možnostech a podmínkách boje. Jedná se o specifický bojový systém, jehož cílem je zvýšit úroveň osobní ochrany jednotlivce. Nesnažíme se o propagaci některého určitého stylu nebo o dosažení vysoké sportovní úrovně. Jde nám o konečný výsledek – zvítězit nad útočníkem a přežít ve zdraví potencionálně nebezpečnou situaci.

Součástí výuky jsou nejen bojové aplikace, ale vyučuje se i verbální a neverbální komunikace (síla hlasu, řeč těla, atp.), stupnice použití síly (např. barevný Cooperův kód) či řešení situace po incidentu. Velmi podstatnou součástí tréninků tvoří i bojová psychologie a obrana proti chladným zbraním. Určitá část výuky je věnována i improvizovaným zbraním. Počítá se i s více útočníky, kteří mohou být i ozbrojeni.

Hlavní zásadou je co nejjednodušší technika, s co největším efektem, v co nejkratší době. V rámci zbraní se používají takové, které jsou v naší zemi legální, běžně dostupné a lze je při sobě nosit. Upřednostňujeme tedy teleskopický obušek, obranný sprej, nůž či palnou zbraň. Reálnost výcviku je dosažena jak používáním propracovaných modelových situací, tak i využíváním různých pomůcek, které umožňují trénovat na plný kontakt. Při trénincích využíváme například různě velké odražeče(lapy), jednotlivé ochranné pomůcky(přilby, suspenzory, rukavice, …) či kompletní ochranné obleky Redman a Highgear. Tam, kde ostatní bojové systémy končí, my začínáme. Snažíme se vycházet z nedostatků ostatních stylů a velmi reálného pohledu na možné krizové situace.

Obsah tréninků

 • preventivní opatření vůči napadení

 • universální bojový postoj a instinktivní reakce

 • neverbální komunikace - řeč těla

 • využití taktických prvků v krizové situaci

 • správné reakce na držení, škrcení a úchopy za oděv

 • speciální údery a kopy určené pro reálný boj 

 • základní principy úhybů a krytů

 • uvědomění si načasování a vzdálenosti v boji

 • právní minimum a bojová psychologie

 • vedení boje ve stísněných prostorech a na zemi

 • modelové situace navozující reálný střet

bottom of page