top of page
1.png

Výcvik pro ozbrojené složky

Instruktor Martin Hradecký se oficiálně se podílí na výcviku různých ozbrojených složek od roku 1998. Mimo Policii ĆR, školil také členy či instruktory Celní správy ČR a Vězeňské služby ČR. Trénoval i několik Městských policií, působil u Útvaru speciálních operaci Vojenské policie AČR (SOG) a cvičil i armádní specialisty z 601. skupiny speciálních sil. Podílel se také na výcviku členů tajných služeb.

 

 Zpočátku (rok 1996) trénoval Martin pouze příslušníky Zásahové jednotky PČR hlavního města Prahy a to se zaměřením na boj zblízka a použití chladných zbraní. Spolupráce v této době byla jen na přátelské bázi. Později (v roce 1998) začal Martin vždy působit jako najatý oficiální externí instruktor té které složky či specializovaného útvaru. Určitý zlom nastal v roce 2003, kdy začal vyučovat u těchto složek mimo sebeobranu, boj zblízka a použití chladných zbraní (bojové použití nože a teleskopického obušku) i střeleckou přípravu z krátkých i dlouhých palných zbraní. Martin H. působil jako instruktor nejprve v agentuře SKATACH a později v Akademii AEGIS. V rámci výcviků u specializovaných útvarů Police ČR, si Martin velmi cení dlouhodobé aktivní opakované spolupráce s Útvarem rychlého nasazení PČR (URNA) a také s několika Zásahovými jednotkami PČR.  Školil i instruktory z Ochranné služby PČR a i z Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky. V minulosti se také podílel na výcviku příslušníků Útvaru ochrany svědků kriminální policie a SPJ.

M. Hradecký několik let externě působil i jako instruktor boje zblízka pro Útvar speciálních operací Vojenské policie AČR známou pod zkratkou SOG. Prováděl také speciální semináře pro pohotovostní oddělení Vojenské policie a v roce 2010 realizoval speciální týdenní výcvik v oblasti osobní ochrany pro vybrané příslušníky 601. skupiny speciálních sil AČR. V posledních několika letech trénoval i specialisty ze Slovenska. Jednalo se například o operátory z Útvaru osobitného určenia - ÚOU, z několika policejních zásahových jednotek PPÚ a z armádního 5. pluku špeciálneho určenia.

Martin si pokládá za velkou čest, že mohl všechny tyto profesionály vyučovat v řadě různých dovedností.

Skupinové fotky z realizovaných výcviků

bottom of page