top of page

Adaptive Combat Training 

Uběhlo dlouhých 13 let, než jsme se rozhodli přejmenovat náš soukromý klub ABFC - Arnis & Balaraw Fighting Club (Klub boje s tyčí a nožem) na soukromý klub ACT – Adaptive Combat Training. Techniky ACT, ale v našem klubu vyučujeme již od roku 2007. Název Adaptive Combat Training odpovídá a vystihuje zaměření i vyučované činnosti v našem klubu, protože reálnou sebeobranu nechápeme jen jako použití tyče a nože, ale jako komplexní soubor dovedností s důrazem na univerzálnost jejich použití v různých krizových situacích.

Hlavní aktivitou našeho klubu je výuka reálné sebeobrany a boje zblízka, dále použití chladných zbraní (teleskopický obušek, nůž) i pořádání specifických kurzů a seminářů zaměřených například na taktickou přípravu, první pomoc či budování fyzické kondice. Samozřejmě i nadále budeme používat naše heslo: Jak trénuješ, tak bojuješ!, které využíváme již 20 let. Mimo moderní část výuky se zaobíráme také tradiční částí, vyučujeme některá filipínská bojová umění a umění japonského meče kenjutsu a battójutsu.

Adaptive Combat Training je specifický bojový systém, jehož cílem je zvýšit úroveň osobní ochrany jednotlivce. 

Nové články

Historie ACT

S ACT – Adaptive Combat Trainingem jsme se setkali (Martin H. a Mario T.) poprvé v roce 2005 a to díky Darellu Casiňovi – rodilém Filipínci, který v této době pobýval v ČR. S Darellem jsme cca dva roky soukromě intenzivně trénovali. Mimo Filipínský  Lakas Katorse systém, který ho učil jeho strýc Ricardo Casiňo, trénoval Darell také několik dalších bojových umění. V posledních letech před návštěvou ČR se setkal a cvičil s lidmi moderní způsob sebeobrany, který tato skupina nazvala Adaptive Combat Training/Přizpůsobivý Bojový Trénink. Darell samozřejmě ACT dále rozvíjel a upravoval. Součástí ACT je například i koncept Shredder, který jsme se od Darella v té době učili. Než Darell Casiňo odcestoval v roce 2007 z České republiky, tak povolil instruktorům ABFC používat název Adaptive Combat Training – ACT pro své účely.

 

stacks-image-57150ae-280x202.jpg

Tak jak jí učíme u nás v klubu, je rovněž kombinací metodiky několika zdrojů (systém SKATACH, Reality Based Personal Protection Jima Wagnera, Urban combatives Lee Morrisona, D.A.R.T. systém), jejichž společnými prvky jsou realistické pojetí přístupu k výuce, samotnému nácviku, simulaci reálných situací atp. Jedná se tedy o specifický bojový systém, jehož cílem je zvýšit úroveň osobní ochrany jednotlivce. Nesnažíme se o propagaci některého určitého stylu nebo o dosažení vysoké sportovní úrovně. Více ...

Tato část naší výuky vychází ze tří systémů: Cabales Serrada Escrima, Lakas Katorse a Dagooc Arnis System. Tyto 3 styly spojuje jak jejich původ, tak obsah výuky. Všechny učí jak zacházet s nožem, tyčí, dvěma tyčemi atp. Přesto mezi nimi existují rozdíly, menší či větší, které se však v této kombinaci skvěle doplňují. Od technicky náročných drilů po co nejjednodušší a nejefektivnější způsob použití zbraně. Všechny tyto systémy máme oficiální povolení vyučovat. Více ...

stacks-image-cc08a36-798x532.jpg

Jde o sérii kurzů specificky připravených pro ženy od 16 let. Primárním cílem je předání dovedností a znalostí funkčních nejen v konfliktních situacích reálného života. Je kladen důraz na realistické pojetí samotného způsobu výuky, tzn. jak teorie, tak praktické dovednosti se okamžitě ověřují např. v modelových situacích, které co nejvíce simulují skutečnost. Základními bloky každého kurzu jsou prevence, psychologicko-verbální obrana a fyzické řešení konfliktu. Více ...

012.JPG

Tyto Kurzy vedou Tomáš Platil a Martin Hradecký - oba certifikovaní členové/instruktoři první pomoci akreditovaní MŠMT. Dalším pomocníkem bývá Martin Svoboda. Výuka je zaměřená na poskytnutí první pomoci podle nejaktuálnějších doporučení. Od začátku se driluje správný postup při záchranných situacích a následné reakce na život ohrožující stavy – masivní krvácení, bezvědomí, bezdeší. Více ...

103035382_3070707922975017_6825367329728

Každé pondělí se tréninky v tělocvičně zaměřují na budování fyzické zdatnosti, zlepšování pohybových dovedností a celkovému zdokonalení práce s tělem. Cvičí se primárně s vlastní vahou, podle metodiky Ground Force Method, Primal Move a podobných stylů, a spolu s tím se využívají přirozené balanční pomůcky a zátěže. Cílem tréninků není odejít po čtyřech a druhý den trpět, ale postupně se zlepšovat, a zvládat správně svoje vlastní tělo. Více ...

80018752_2681478188564661_87038001707913

Několikrát do roka se v našem výcvikovém prostoru také konají tematické večery a i různé specializované semináře. Tyto akce jsou určeny jen pro členy klubu a soukromé studenty. Tematické večery se vždy zaměřují na určitou oblast související s výukou v našem klubu. Jedná se například o přednášky zaměřené na: Tradiční filipínská bojová umění a Filipíny, bojovou psychologii, moderní sebeobranné systémy, právní minimum, doporučené obranné prostředky. Více ...

15.jpg

Slovo taktika nebo taktický je v poslední době ve světě značně populární. Mnoho laiků používá nesprávně tento zajímavý prvek výuky. V našem pojetí jde nejen o co nejoptimálnější způsoby použití technických prostředků – technik

neozbrojeného boje, použití různých zbraní (chladných, střelných, improvizovaných), ale hlavně o doporučené preventivní opatření a předcházení vzniku rizikových situací. Obecně je taktika soubor konkrétních metod používaných většinou ve vojenských konfliktech. My se v klubu dále nejvíce zaobíráme vhodnými taktickými postupy např. při propátrávání prostoru v budovách a to v té nejhorší možné variantě – pouze v jedné osobě. Více ...

nuz.JPG

Chladné zbraně se staly důležitou a neoddělitelnou součástí kulturního dědictví téměř všech národů celého světa. Nůž je již od pravěku nepostradatelným pomocníkem člověka. Slouží nejen jako nástroj, ale zároveň i jako účinná a nebezpečná zbraň. Jedním z důvodů zachování nože jako bojového prostředku do dnešní doby je jeho relativně jednoduché používání a snadná dostupnost. Své místo si tento bojový prostředek „vydobyl“ i u většiny elitních a protiteroristických jednotek současnosti.

Teleskopický obušek je velice oblíbený obranný prostředek dnešní doby. Je nejen skladný a dobře "nositelný", ale i velmi účinný. Více ...

001.JPG

Již několik let působí v klubu ACT také skupina věnující se umění japonského meče. Jedná se o uzavřenou skupinu, která se v současné době schází a trénuje nepravidelně. Je vedená Martinem Hradeckým a výuka probíhá ve stylech Toyama ryu a Nakagawa Ryu Battójutsu. Zaměřuje se na techniky rychlého tasení meče – battójutsu a kenjutsu – techniky bojového šermu s mečem. Martin H. je studentem japonského učitele senseie Nakagawy. Pan Kinji Nakagawa je držitelem 8.danu a titulu Hanshi ve škole Toyama ryu a Soke ve škole Nakagawa Ryu Battójutsu. Martin obdržel v Japonsku přímo od Nakagawa senseie 3.dan a zároveň povolení vyučovat. Více ...

bottom of page