top of page

Improvizované zbraně a jejich použití


Kdekoliv se pohybujete, máte neustále kolem sebe spoustu různých předmětů, které se dají ve vhodný okamžik velmi účelně využít tak, abyste vzniklou krizovou situaci dále řešili například útěkem či razantním protiútokem. Vždy bude záviset nejen na tom, jak jste vybaveni, ale i jak se momentálně cítíte a jaká je situace, ve které se nacházíte. Tyto předměty, které používáte ve stavu nouze, nazýváme improvizované nebo též příležitostné zbraně. Předmět či nástroj, který použijete jako improvizovanou zbraň, musíte chápat a zacházet s ním, jako s další součástí vašeho těla. Při výběru a uchopení vhodné příležitostné zbraně se budete muset nejen velice rychle rozhodnout, ale také velmi rychle jednat. Určujícím zde vždy bude druh specifického nebezpečí, jemuž jste vystaveni. Obecně se dají příležitostné předměty používané k obraně rozdělit do několika skupin a to v závislosti na jejich charakteru a tvaru.Někdy jako štít, jindy jako kopí

V prvé řadě jsou to předměty, za které se můžete schovat či se jimi zaštítit. Ideální je pravidlo: „Dostat něco mezi sebe a útočníka!“ To „něco“ vám má posloužit k přibrždění, odchýlení či úplnému zastavení útočníka. Funkci štítu mohou výborně splňovat různé batohy, tašky, kufříky, krabice, kabelky, atp. Velmi kvalitní štít je též židle. Můžete samozřejmě použít například i větší knihu, prkno či omotanou část oblečení na své ruce. Někdy vám může v krizové situaci velice pomoct i jednouché „obíhání“ automobilu, kdy minimálně získáváte drahocenný čas na přípravu další akce. Ačkoli lze s předměty typu štít i efektivně zasáhnout útočníka, většinou se tyto improvizované zbraně používají v prvé fázi jako pasivní obrana. I zde ale myslete na to, že je velmi důležité dbát při této obraně na některé maličkosti. I své ruce maximálně kryjte použitím svého „štítu“, dbejte i na to, abyste v okamžiku blokování měli svůj štít ve vhodné vzdálenosti od svého těla (obličeje). Nechcete dostat úder vlastním štítem. Pokud včas a správně vykryjete útok, vždy okamžitě přejděte do další fáze vaší obrany. Jestli to bude kop do slabin s následným útěkem z místa incidentu je pouze na vašem rozhodnutí. Zajímavá je varianta při napadení více útočníky, kdy můžete použít jako štít jednoho z nich. Možná se vám povede dostat se do takového úhlu, kdy jeden z útočníků překáží druhému či se vám podaří razantně strčit jednoho z nich proti druhému. Vždy jde v tomto případě o to zablokovat přímý přístup k vám dalším útočníkům.

Další skupinou jsou tzv. tyčovité předměty. Sem patří obrovská škála různých věcí, které v ideálním případě umožňují odstrčit, udeřit či bodnout. Do této kategorie spadají například deštník, hokejka, železná trubka, baseballová pálka, ulomená větev, golfová hůl, smotaný časopis, láhev, biliárové tágo. Dalšími úderovými zbraněmi jsou pracovní nástroje uklízečů, malířů či zahradníků. Jedná se o plastové, kovové nebo dřevěné násady s různými pracovními pomůckami – koště, mop, hrábě, lopata, atp. Tyto improvizované zbraně se při boji používají většinou na delší vzdálenost. Zaměřte se samozřejmě na citlivá místa na útočníkově těle, ale buďte připraveni použít svou příležitostnou zbraň i ke krytí. Nemusíte vždy cíleně provádět úder či bodnutí na útočníkovu hlavu, někdy postačí i zasáhnout žebra, solar plexus, klíční kost, lokty či kolena.Hodit, udeřit či jinak zaměstnat

Můžeme také použít předměty drobné a malé. Při použití této kategorie improvizovaných zbraní jde hlavně o to – rozptýlit útočníkovu pozornost. Patří sem většina předmětů, které mohu po útočníkovi bezproblémově hodit. Mohou to být mince, hrst písku, klíče, čepice, jídlo, nápoje, … Vždy je naším primárním cílem zasáhnutí útočníkova obličeje a v tom nejideálnějším případě chceme zasáhnout jeho oči.

Velmi rozsáhlou skupinou jsou předměty, které svým charakterem nejvíce připomínají nůž. Do této kategorie patří například šroubovák, rozbitá láhev, nůžky, tužka, dláto, skleněný střep, pero, vidlička, pletací jehla, …Tyto předměty se nejčastěji používají na střední či krátkou vzdálenost, optimálně však na délku natažené paže. Techniky bodů či řezů (které s těmito příležitostnými zbraněmi budete provádět nejčastěji), se snažte směřovat na citlivá místa na útočníkově těle. Zasahujte nejen jeho obličej a krk, ale i paže, zápěstí nebo slabiny. Pokud se věnujete tréninku některého systému boje s nožem, tak samozřejmě maximálně využívejte svých znalostí a dovedností z výcviku.

Kategorie menších ale velmi pevných improvizovaných zbraní je velice atypická. Patří sem např. popelník, malá soška, květináč, mobilní telefon, pivní půllitr, biliárová koule, sklenice či obyčejný kámen. Zásadně mohou být tyto příležitostné zbraně použity dvojím způsobem. Obránce buď takovouto zbraň použije pro úder či jí hodí proti útočníkovi. Vždy chce v ideálním případě zasáhnout útočníkovu hlavu nebo dle potřeby tu část těla, která ho ohrožuje (ruce, nohy).Flexibilní zbraně – velké překvapení

Poslední skupinou příležitostných zbraní je skupina tzv. flexibilních zbraní. Do této kategorie spadají předměty jako lano, opasek, řetěz, ručník, gumová hadice, triko (mikina), kabel, vodítko na psa, atp. Tyto improvizované zbraně lze použít ke švihnutí, ovinutí, vedení specifických úderů či ke spoutání útočníka. Počítáme zde s efektem ohebnosti materiálu. U některých věcí jako například u ručníku či trika, kdy se obránce zaměřuje převážně na oči útočníka, půjde spíše o chvilkové oslepení, po kterém by měla okamžitě následovat další část vaší obrany a to ať útěk či protiútok. Samozřejmě existují i složitější techniky u flexibilních zbraní, při kterých jsou např. zachyceny útočníkovi končetiny či je použita technika škrcení. Toto se však naprosto nedoporučuje používat začátečníkům.Rady a tipy

Důležitým pravidlem pro použití jakékoliv zbraně (samozřejmě i improvizované) je zacházet se svou zbraní tak, aby váš protivník neměl ani tu nejmenší šanci se jí zmocnit a použít jí proti vám.

Buďte ostražití a snažte se předvídat krizové situace. Připravujte si případná řešení. Každý den, když jdete po ulici, vracíte se z práce, nebo sedíte a jíte v restauraci tak se dívejte kolem sebe a snažte se přemýšlet co a jak by jste použili, na svou obranu. Jakým způsobem by jste co nejefektivněji použily všechny ty předměty, které vás obklopují.

Nezapomínejte i na to, že můžete svou improvizovanou zbraň odhodit či ji vyměnit za jinou. Pokud se rozhodnete „přezbrojit“- udělejte to. Obzvláště pokud vás vaše příležitostná zbraň omezuje v pohybu či jste objevili jiný efektivnější předmět pro vaši obranu.

Nefixujte se pouze na vaši zbraň. Pokud si to situace vyžaduje, používejte k úderům svou druhou vlnou ruku nebo kopejte. I úder hlavou může být velice efektivní.

Snažte se na svých pravidelných trasách všímat si více předmětů, které by jste eventuálně byli schopni použít jako improvizované zbraně při krizové situaci. Vždy půjde o rychlé rozhodování, co v který moment udělat a použít. Klíčovou roli bude hrát nejen váš odhad vzdálenosti, ale i celkové zhodnocení situace a správné naladění hlavy-chcete přežít střetnutí živý i zdravý.

Trénujte a učte se zacházet s některými nejvíce dostupnými běžnými předměty. Získávejte praxi v přesnosti hodu menších předmětů na cíl, zkoušejte provádět s některými příležitostnými zbraněmi údery či body a cvičte manipulaci s předměty typu „štít“. Bez alespoň minimálního tréninku nebude mít vaše tělo „z čeho“ čerpat.

Text a foto: Martin Hradecký

93 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page